Projecten

115 woningen Auke Stellingwerfstraat, Leeuwarden

Opdrachtgever

Bouwbedrijf Lont


Uitgevoerde werkzaamheden

Aanbrengen gevelisolatie met afwerking steenstrips

In opdracht van Bouwbedrijf Lont werken we mee aan de verduurzaming van 115 woningen aan de Auke Stellingwerfstraat in Leeuwarden. Dit project wordt uitgevoerd in ketensamenwerking met woningcorporatie Elkien. De woningen worden geüpgraded naar A++. Onze bijdrage bestaat uit het aanbrengen van polystyreen gevelisolatie, met daarop een mortelweefsellaag. We werken de gevels vervolgens af met steenstrips. Onze jarenlange ervaring met het isoleren van gevels kunnen we hier ten volle inzetten.

Nieuwe schil
De aannemer voorziet eerst de woningen van een nieuw dak, dat over het oude dak heen wordt geplaatst. Daarna is het onze beurt om de gevels van een nieuwe schil te voorzien. We doen dat met ongeveer tien medewerkers. Om de voortgang erin te houden, dekken we de gevels af zodat we droog kunnen werken, ook als het regent.

Betrouwbare partner
Voor deze ketensamenwerking heeft de aannemer betrouwbare partners geselecteerd die ook bij volgende projecten kunnen worden ingezet. Al in het voortraject (april 2018) zijn we betrokken bij dit project om te bepalen hoe we dit het beste kunnen aanvliegen. Voor de start van het project hebben we met alle partijen een kick-off bijeenkomst gehad. Zo konden we elkaar leren kennen, en konden we afspraken maken over zaken als communicatie en logistiek.

Logistiek
Omdat er veel verschillende werkzaamheden tegelijkertijd plaatsvinden, houden we goed rekening met elkaar. Het is een buurt met smalle straten, de logistiek is dus erg belangrijk. Wij gebruiken voor de gevelisolatie grote volumes aan polystyreenplaten (12 cm dik). Het materiaal laten we afleveren op een locatie aan de rand van Leeuwarden. De benodigde dagvoorraad brengen we vervolgens met een aanhanger naar de bouwlocatie. Zo voorkomen we dat er veel tijd nodig is voor laden en lossen, en hebben we weinig opslagruimte in de straat nodig. De woningen blijven tijdens de werkzaamheden bewoond. Wij werken alleen buitenom het huis, maar ook wij zorgen ervoor dat bewoners zo weinig mogelijk overlast ervaren.

We zijn gestart met een proefwoning, die inmiddels is opgeleverd. Het project loopt tot eind 2019.